ทั้งหมด 1080 รายการ


filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

LPRU NE

  เผนแพร่วันที่   24 พฤษภาคม 2561

filler image
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้าน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา "อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย"

LPRU NEWs: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  เผนแพร่วันที่   22 พฤษภาคม 2561

filler image
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา"

LPRU NEWs: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยา

  เผนแพร่วันที่   22 พฤษภาคม 2561


filler image
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง จัด All Student Care

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง จัดโครงการ All Student Care Challenge

LPRU NEWs: (18 พ.ค.

  เผนแพร่วันที่   18 พฤษภาคม 2561

filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการเผยแผ่ศาสนา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 18

L

  เผนแพร่วันที่   17 พฤษภาคม 2561


filler image
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏลำปาง จัดการอบรมการสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์" และ "การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา" ภายใต้โครงการเพิ่มความส

  เผนแพร่วันที่   11 พฤษภาคม 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] 58 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations