ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดโครงการอบรมการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ณ ห้องประชุม 0

  เผนแพร่วันที่   31 มีนาคม 2560

filler image
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีถวายสังฆทานน้อมรวมใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ

LPRU NEWs : (29 มี.ค.60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานนำถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ถวายสังฆทานน้อมรวมใจเพื่อถวายเป็นพระราช

  เผนแพร่วันที่   29 มีนาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมนักพัสดุมือใหม่ เพิ่มความรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุและลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

LPRU NEWs : (28 มี.ค.60) ที

  เผนแพร่วันที่   28 มีนาคม 2560


filler image
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์

LPRU NEWs : (24 มี.ค.60) ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิม

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป สมัครอบรม “เส้นทางสู่ชีวิตราชการ” รับสมัครถึง 15 พ.ค.60 นี้

LPRU NEWs : (24 มี.ค.60) ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการ "เส้นทางสู่ชีวิตราชการ" ระหว่างวันที่

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2560

filler image
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลเกียรติยศ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 อาจารย์ปราการ ใจดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลเกียรติยศด้านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและเชิด

  เผนแพร่วันที่   23 มีนาคม 2560

filler image
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะ...

วันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เจษฎา ทองสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์ นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เข้าร่วมในพิธีเปิดโคร

  เผนแพร่วันที่   23 มีนาคม 2560

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาจุดเน้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ

LPRU NEWs : (23 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม

  เผนแพร่วันที่   23 มีนาคม 2560

filler image
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลังของมหาวิท

(23 มี.ค. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดการปฏิ

  เผนแพร่วันที่   23 มีนาคม 2560

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] 78 [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations