ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4 "บูรณ

  เผนแพร่วันที่   24 มกราคม 2561

filler image
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 หลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

LPRU NEWs: โครงการจัดตั้งสถาบั

  เผนแพร่วันที่   24 มกราคม 2561


filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีทำบุญสิริมงคลกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีทำบุญสิริมงคลกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs: รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยรา

  เผนแพร่วันที่   18 มกราคม 2561

filler image
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบรางวัลการประกวดไก่พื้นเมืองเพศผู้ งานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบรางวัลการประกวดไก่พื้นเมืองเพศผู้ งานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

LPRU NEWs: (10 ม.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท

  เผนแพร่วันที่   10 มกราคม 2561

filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

LPRU NEWs: (4 ม.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อ

  เผนแพร่วันที่   4 มกราคม 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] 66 [67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations