ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 9 ณ อาคารหอประชุมจังหว

LPRU NEWs (12 สิงหาคม 2560) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อำนวยการสำนักศ

  เผนแพร่วันที่   18 สิงหาคม 2560

filler image
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “น้อมใจบูช

LPRU NEWs : (11 ส.ค.60) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  เผนแพร่วันที่   18 สิงหาคม 2560

filler image
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมภายใต้โครงการเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

LPRU NEWs: (11 ส.ค. 60) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาคลังหัวข้อการวิจัยภายใต้โครงการเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูก

  เผนแพร่วันที่   18 สิงหาคม 2560
filler image
ศูนย์สหกิจศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning)

LPRU NEWs : (17 ส

  เผนแพร่วันที่   17 สิงหาคม 2560


filler image
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติน้อมใจบูชาแม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “น้อมใจบูชาแม่” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2560


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] 72 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations