ทั้งหมด 1080 รายการfiller image
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประกวด การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมของศูนย์จีนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประกวด "

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดรฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "เจ้าหน้าที่" สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปห

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สุงขึ้น รุ่นที่ 2 ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป <

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลง MOUส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % กับเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลง MOU โครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% (ห่วงใครให้ใส่หมวก) จังหวัดลำปาง กับบริษัทเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และบริษ

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559filler image
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมลง (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวก

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง ร่วมลง (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และมีวินัยจราจรในสถานศึกษาจังห

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] 104 [105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations