LPRU Activities ทั้งหมด 32 รายการ
filler image
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ครั้งที่ 2

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ครั้งที่ 2

  เผนแพร่วันที่   14 สิงหาคม 2559filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2559

LPRU Activities : 26 มิย 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง

  เผนแพร่วันที่   14 สิงหาคม 2559


filler image
วันที่ 3 ของการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ( 22 มิถุนายน 2559 )

LPRU Activities : วันที่ 3 ของการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ( 22 มิถุนายน 2559 )

  เผนแพร่วันที่   14 สิงหาคม 2559

filler image
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้สัมภาษณ์ ทีมผลิตสารคดี พื้นที่วิจัยและบริการวิชาการ

LPRU Activities : 21 มิย 59 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้สัมภาษณ์ ทีมผลิตสารคดี พื้นที่วิจัยและบริการวิชาการ บ้านปงถ้ำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง พร้อมส่งเสริมเป็นหมู่

  เผนแพร่วันที่   14 สิงหาคม 2559


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี

LPRU Activities : 20 มิย 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี (ทดสอบวัดแววความเป็นครู) สำหรับผู้สอบคัดเลือกศึกษาต่อ (รอบ

  เผนแพร่วันที่   14 สิงหาคม 2559


พบทั้งหมด 32 รายการ : : รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations