ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มร.ลป. จัดการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก

LPRU News : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการจัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (

  เผนแพร่วันที่   1 กุมภาพันธ์ 2564
filler image
มร.ลป.ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องกลไกลการเคลื่อนย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานในส

LPRU News : เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ร่วมประชุ

  เผนแพร่วันที่   1 กุมภาพันธ์ 2564

filler image
มร.ลป. ลงนามความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับอปท.ทั้งจ.ลำปางและจ.ลำพูน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

LPRU News : เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ส

  เผนแพร่วันที่   1 กุมภาพันธ์ 2564
filler image
มร.ลป. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา (Proposal) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา (Proposal) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบปร

  เผนแพร่วันที่   1 กุมภาพันธ์ 2564

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations