ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
สวพ.มร.ลป. ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนจากสถานการณ์ COVID 2019 ระยะที่

LPRU News:วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา ร่วมกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของผู้ร

  เผนแพร่วันที่   25 สิงหาคม 2563
filler image
กพน. มร.ลป. จัดกิจกรรม "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 4

LPRU News : เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัย "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" ประจำปีการ

  เผนแพร่วันที่   22 สิงหาคม 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเล่นแล

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเล่นและก

  เผนแพร่วันที่   22 สิงหาคม 2563


filler image
นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. สุดยอด คว้า 2 รางวัลใหญ่จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่

LPRU News: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา พุกพบสุข นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ และนายศุภกิจ แซ่หย่าง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แ

  เผนแพร่วันที่   20 สิงหาคม 2563

filler image
มร.ลป.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ศักยภาพกำลังคนระดับมันสมองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเท

LPRU News: รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.วราคม วงศ์ชัย และผศ.สรวิช มูลอินต๊ะ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติกา

  เผนแพร่วันที่   20 สิงหาคม 2563

filler image
อธิการบดีร่วมต้อนรับองคมนตรี ติดตามผล “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

LPRU News : วันที่ 20 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมให้กา

  เผนแพร่วันที่   20 สิงหาคม 2563

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 47 [48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations