ทั้งหมด 1080 รายการfiller image
กพน.มร.ลป.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

LPRU News : ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

  เผนแพร่วันที่   22 กรกฏาคม 2563


filler image
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษเรื่องน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมการศึกษา (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณ

  เผนแพร่วันที่   29 สิงหาคม 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 53 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations