ทั้งหมด 1080 รายการ


filler image
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) กพน. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ "ซึมเศร้า ความเจ็บที่ไม่มีเสียง" ณ ห้องประชุมลีลาว

  เผนแพร่วันที่   18 มกราคม 2564


filler image
มร.ลป. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนร

LPRU News: เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำทีมคณะผู้บริหารและทีมคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื

  เผนแพร่วันที่   14 มกราคม 2564


filler image
ประทานพระเมตตาจารแผ่นโลหะ เพื่อเชิญไปในพิธีเททองหล่อเหรียญบูชาพระพุทธพิทยาจารย์ และหลวงพ่อเกษม เขมโก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวาระที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดป

  เผนแพร่วันที่   14 มกราคม 2564
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations