ทั้งหมด 1080 รายการ


filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บรรยาย เรื่อง การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บรรยาย เรื่อง “การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย” เน้นปรับเปรียนหลักสูตร การเรียนการสอน ก้าวสู่ Thailand 4.0

LPRU NEWs : (29 มิ.ย.60) รองศาสตร

  เผนแพร่วันที่   3 กรกฏาคม 2560

filler image
หาวิทยาลัยราชภฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ยุค ประเทศไทย 4.0

LPRU NEWs : (28 มิ.ย.60) ที่ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครง

  เผนแพร่วันที่   3 กรกฏาคม 2560filler image
พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" รุ่นที่ 3

พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

LPRU NEWs : (25 มิ.ย.60) เมื่อว

  เผนแพร่วันที่   3 กรกฏาคม 2560
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations