ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มร.ลป. จัดประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดรับนักศึกษารอบขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

LPRU News : ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เรื่องการเปิดรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญาตรี 4 ปี (เท

  เผนแพร่วันที่   1 เมษายน 2564


filler image
คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. เปิดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านขิงปลอดภัยครบวงจร”

LPRU News : วันที่ 10 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายจำนงค์ ทะจักร์ ผู้ใหญ่บ้านผาแดง นางสาววรางคณา ใจดี ประธานกลุ่มยกระดับคุณภาพขิงป

  เผนแพร่วันที่   30 มีนาคม 2564

filler image
มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาของนางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสัง

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.

  เผนแพร่วันที่   30 มีนาคม 2564filler image
สวพ. มร.ลป. จัดพิธีส่งมอบงาน เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

LPRU News : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดพิธีส่งมอบงานให้แก่ รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวย

  เผนแพร่วันที่   29 มีนาคม 2564


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อกิติกุล ลิมปริวัฒนา ของอาจารย์กิตติกา ลิมปริวัฒนา

LPRU News :อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อกิติกุล ลิมปริวั

  เผนแพร่วันที่   29 มีนาคม 2564

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations