ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มร.ลป. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวาระที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดป

  เผนแพร่วันที่   5 พฤษภาคม 2564
filler image
มร.ลป. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวาระที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดป

  เผนแพร่วันที่   5 พฤษภาคม 2564

filler image
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากา

LPRU News : เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3ไม่มารายงานตัวในันเวลาที่กำหนดถือว

  เผนแพร่วันที่   5 พฤษภาคม 2564

filler image
สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และถนนด้านหน้าสนามกี

LPRU News : เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริ

  เผนแพร่วันที่   5 พฤษภาคม 2564filler image
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่จังหวัดลำปางได้ออกคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1570/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (C

  เผนแพร่วันที่   5 พฤษภาคม 2564

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations