ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณถนนประตู 4 ถนนบริเวณอาคาร สนอ. และลานจอดรถยนต์คณะ

LPRU News : รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าประตู 4 ถนนอา

  เผนแพร่วันที่   5 พฤษภาคม 2564


filler image
มร.ลป ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะวิทยาการจัดการ

LPRU News : เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ และอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเ

  เผนแพร่วันที่   21 เมษายน 2564

filler image
งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มร.ลป ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 201

11 เมษายน 2564เจ้าหน้าที่ แม่บ้านและคนสวน งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ช่วยกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อของห้องพักโรงแรม และภายในอาคารอาลัมพางคะ

#โควิด2019 #หยุดเชื้อเพื่

  เผนแพร่วันที่   21 เมษายน 2564พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations