ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2560

LPRU NEWs: (8 พ.ย. 60) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผ

  เผนแพร่วันที่   8 พฤศจิกายน 2560


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

LPRU NEWs: (6 พ.ย. 60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยร

  เผนแพร่วันที่   6 พฤศจิกายน 2560


filler image
ม.ราชภัฏลำปาง รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ประเภทผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ประเภทผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ

LPRU NEWs: (4 พ.ย. 60) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดรับรายงานตัวนักศึกษาให

  เผนแพร่วันที่   4 พฤศจิกายน 2560

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

LPRU NEWs: (2 พ.ย. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธ

  เผนแพร่วันที่   2 พฤศจิกายน 2560

filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เปิดโครงการแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจัดจ้าง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

  เผนแพร่วันที่   1 พฤศจิกายน 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย MOU "ราชภัฏลำปางห่วงใย สวมหมวกนิรภัย"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานรณรงค์การสวมหมวกนิรภั

  เผนแพร่วันที่   1 พฤศจิกายน 2560

filler image
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด "ลวดลายบนผลิตภัณ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด "ลวดลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิก"

LPRU NEWs: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอ

  เผนแพร่วันที่   30 ตุลาคม 2560


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations