ทั้งหมด 1080 รายการ


filler image
มร.ลป. ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เปิดระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางเข้าประตูที่ 2

LPRU News : เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 1 นายเมธี

  เผนแพร่วันที่   25 ธันวาคม 2563


filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำ

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร

  เผนแพร่วันที่   25 ธันวาคม 2563


filler image
มร.ลป.นำเครือข่าย ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือนำเสนอผลงานวิจัย CBT ร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ

LPRU News : เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทา

  เผนแพร่วันที่   25 ธันวาคม 2563
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations