ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจต่อต้านทุจริต "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจต่อต้านทุจริต "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ"

LPRU NEWs: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจต่อต้านทุจริต "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษ

  เผนแพร่วันที่   8 กุมภาพันธ์ 2561


filler image
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสห

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมสัมมนาและบรรยายเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสหประชาชาติและการทูตพ

  เผนแพร่วันที่   7 กุมภาพันธ์ 2561filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 8

LPRU NEWs: (30 ม.ค. 61

  เผนแพร่วันที่   30 มกราคม 2561


filler image
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

LPRU NEWs: (26 ม.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจา

  เผนแพร่วันที่   26 มกราคม 2561


filler image
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.ราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

LPRU NEWs: ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เ

  เผนแพร่วันที่   24 มกราคม 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] 65 [66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations