ทั้งหมด 1080 รายการ


filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมา

LPRU News : เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศ

  เผนแพร่วันที่   15 ธันวาคม 2563


filler image
บัณฑิต มร.ลป. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาว

LPRU News: เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำ

  เผนแพร่วันที่   15 ธันวาคม 2563


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations