ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปีง

LPRU News : รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ดำเนินการประชุมเตรียมข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2564

filler image
มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการวิจัยและการอบรม “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ป

LPRU News : รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา และผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการวิจัยและกา

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2564

filler image
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบธงเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา

LPRU News : เมื่อที่ 27 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.คมคาย พันธ์เพ็ง ประธานสาขาวิชาคณิตศา

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2564


filler image
มร.ลป. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563มร.ลป. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล แบตมินตัน (คะแนนรวม

LPRU News : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 บุคลากรสโมสรอาจารย์และข้าราชการ และสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง (อ.พ.ร.สัม

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2564

filler image
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 2 ภาคปฏ

LPRU News : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุม

  เผนแพร่วันที่   3 เมษายน 2564
filler image
อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร

LPRU News : เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นส

  เผนแพร่วันที่   1 เมษายน 2564

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations