ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
เหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง เยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ม.ราชภัฏลำปาง

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและคณะ ได้เยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภั

  เผนแพร่วันที่   7 กุมภาพันธ์ 2560

filler image
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประกวดร้องเพลง “เพลงของพ่อ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประกวดร้องเพลง “เพลงของพ่อ” ในงาน Management Fair ครั้งที่ 10

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  เผนแพร่วันที่   4 กุมภาพันธ์ 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเยี่ยมการดำเนินงานของโรงตำรวจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเยี่ยมการดำเนินงานของโรงตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่

  เผนแพร่วันที่   4 กุมภาพันธ์ 2560


filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีฯ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีฯ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิท

  เผนแพร่วันที่   3 กุมภาพันธ์ 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมศ. ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O -

LPRU NEWs : (31 ม.ค. 60) รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมศ. ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O

  เผนแพร่วันที่   3 กุมภาพันธ์ 2560

filler image
พิธีปิดการแข่งขัน กีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 44 “รถม้าเกมส

LPRU NEWs : (29 มกราคม 2560) รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้ง

  เผนแพร่วันที่   3 กุมภาพันธ์ 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ คร

LPRU NEWs : (28 ม.ค. 69) เวลา 15.00 น. รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

  เผนแพร่วันที่   3 กุมภาพันธ์ 2560


filler image
บุคลากร ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภั

บุคลากร ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

LPRU NEWs: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัด

  เผนแพร่วันที่   3 กุมภาพันธ์ 2560

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] 86 [87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations