ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าพักอาคารหอพักบุคลากร ม.ราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าพักอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs: (30 พ.ย. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต

  เผนแพร่วันที่   30 พฤศจิกายน 2560

filler image
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ลดหวาน ห่างไกลโรค" และ "Sila Variety Camups Tour"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ลดหวาน ห่างไกลโรค" และ "Sila Variety Camups Tour"

LPRU NEWs: (29 พ.ย. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสร

  เผนแพร่วันที่   29 พฤศจิกายน 2560

filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทุติยะโ

  เผนแพร่วันที่   28 พฤศจิกายน 2560

filler image
งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่)

LPRU NEWs: (24 พ.ค. 60) งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

  เผนแพร่วันที่   24 พฤศจิกายน 2560

filler image
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่)

LPRU NEWs: (23 พ.ย. 60) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

  เผนแพร่วันที่   23 พฤศจิกายน 2560

filler image
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่)

LPRU NEWs: (23 พ.ย. 60) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเก

  เผนแพร่วันที่   23 พฤศจิกายน 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์"

LPRU NEWs: (22 พ.ย. 60) รองศาสตราจารย

  เผนแพร่วันที่   22 พฤศจิกายน 2560

filler image
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0"

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0" และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

LPRU NEWs:

  เผนแพร่วันที่   20 พฤศจิกายน 2560

filler image
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

LPRU NEWs: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ร

  เผนแพร่วันที่   15 พฤศจิกายน 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูลำปาง ศิษย์เก่า ม.ราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูลำปาง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

LPRU NEWs: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญศิษย์เ

  เผนแพร่วันที่   15 พฤศจิกายน 2560

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 68 [69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations