ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
กองพัฒนานักศึกษา ร่วม และจัดนิทรรศการ ในงาน เวทีสานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

(วันที่ 21 ก.ค. 59) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง ได้เข้าร่วม และจัดนิทรรศการ ในงาน เวทีสานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ "ข่วงกำก

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด"

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ท่านจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด"

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559


filler image
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนย๋ราชการเฉลิมพระเกีย

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบงานฐานข้อมูล CHE QA Online

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบงานฐานข้อมูล CHE QA Online ระดับหลักสูตร"

( 15 ก.ค.59 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพี่เทคอาสา ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพี่เทคอาสา ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมลง (MOU)

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมลง (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และมีวินัยจ

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102] 103 [104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations