ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มร.ลป. จัดการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศา

LPNU News : เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุ

  เผนแพร่วันที่   1 มีนาคม 2564filler image
มร.ลป. ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง

LPRU News : อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ได้ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โดยภ

  เผนแพร่วันที่   1 มีนาคม 2564

filler image
มร.ลป. ถ่ายทอดสดการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก

LPRU News : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะครุ

  เผนแพร่วันที่   4 กุมภาพันธ์ 2564


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations