ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มหาวิทยาลัยราชัฏลำปาง ร่วมพิธีน้ำหลวงอาบศพ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม รศ.สกุลศักดิ์ โอฬารสกุล

LPRU News : เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธา

  เผนแพร่วันที่   4 มีนาคม 2564filler image
มร.ลป. ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน

LPRU News : รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ปร

  เผนแพร่วันที่   4 มีนาคม 2564


filler image
มร.ลป. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของ ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

LPRU News : เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบิดาของ ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร. ปริเยศ สิทธิสรวง ร

  เผนแพร่วันที่   4 มีนาคม 2564
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations