ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดโครงการอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual) ของบุคลากรสายสนับสนุน"

LPRU NEWs: (7 พ.ค. 61) รองศาสตราจา

  เผนแพร่วันที่   7 พฤษภาคม 2561


filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีสืบชะตาและสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ ประจำปี 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีสืบชะตาและสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2561

LPRU NEWs: (27 เม.ย. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรต

  เผนแพร่วันที่   27 เมษายน 2561

filler image
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบันทึกเทปรายการ "ชีวิตนี้ยังมีหวัง"

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบันทึกเทปรายการ "ชีวิตนี้ยังมีหวัง" ตอน "บัณฑิตจิตอาสา" และตอน"ทูบีนัมเบอร์วันกับการพัฒนานักศึกษา" ทางสถานีวิทยุโทรทั

  เผนแพร่วันที่   26 เมษายน 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงฝึกอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุฯ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงฝึกอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุ: การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ

  เผนแพร่วันที่   26 เมษายน 2561

filler image
รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้ารดน้ำดำหัวอธิการบดี

รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้ารดน้ำดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

LPRU NEWs: (2

  เผนแพร่วันที่   25 เมษายน 2561

filler image
ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์สหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

LPRU NEWs: (24 เม.ย. 61) ผ

  เผนแพร่วันที่   24 เมษายน 2561

filler image
สำนักงานประสานบัณฑิตศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานประสานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา (E-Thesis)

LPRU NEWs: (24 เม.ย.

  เผนแพร่วันที่   24 เมษายน 2561

filler image
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมโครงการการเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ ประชาชนในจัง

  เผนแพร่วันที่   23 เมษายน 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] 59 [60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations