ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์ มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศั

LPRU News : เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  เผนแพร่วันที่   2 ตุลาคม 2563

filler image
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Prota Structure

LPRU News : สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Prota Structure เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 ณ ห้องคอมพิวเต

  เผนแพร่วันที่   30 กันยายน 2563
filler image
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

LPRU News : เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหีบการเลือก

  เผนแพร่วันที่   30 กันยายน 2563

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 41 [42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations