ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรั

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559

filler image
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ โดยได้รับเกีย

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559


filler image
พิธีเปิดกีฬาบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "ต้นเจ้าพระยาเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาเจ้าหน้าที่บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 "ต้นเจ้าพระยาเกม

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจการประกันคุณภาพ

หาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจการประกันคุณภาพ การศึกษา “QA better together”

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จะจัดอบรมสร้างความรู้

  เผนแพร่วันที่   9 สิงหาคม 2559

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106] 107 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations