ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มร.ลป. ร่วมเวที "LAMPANG FORUM #2” เวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปางด้วยวิทยาศาสตร์ วิ

LPRU News : เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

  เผนแพร่วันที่   21 ธันวาคม 2563filler image
มร.ลป. ร่วมกับ มทบ.32 ลงพื้นที่เตรียมการด้านความปลอดภัย ในการรับเสด็จฯ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" องค์ประธา

LPRU News : ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ร่วมกับพ.อ. ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 และคณะ ลงพื้นที่เตรียมการด้านความปลอดภัย ในก

  เผนแพร่วันที่   17 ธันวาคม 2563

filler image
นศ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มร.ลป. คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในโครงการ Green Youth

LPRU News : อาจารย์อภิศักดิ์ จักรบุตร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า นศ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มร.ลป. คว้ารางวัลเหรียญทองแ

  เผนแพร่วันที่   17 ธันวาคม 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมกับ สสจ.ลำปาง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" องค์ประธานกิตติมศักด

LPRU News : เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นางสาวศ

  เผนแพร่วันที่   17 ธันวาคม 2563
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations