ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
นักศึกษา มร.ลป. เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

LPRU News : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดิเรก พรสีม

  เผนแพร่วันที่   29 มีนาคม 2564


filler image
มร.ลป. ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง หาร

LPRU News : เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.บุญฑวรรณ ว

  เผนแพร่วันที่   29 มีนาคม 2564


filler image
อธิการบดี มร.ลป. ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T LPRU)

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ อ.เทวฤทธิ์ วิญญา รอง

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564

filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดก

LPRU News : เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564


filler image
มร.ลป. ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประม

LPRU News : นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564

filler image
สวพ. มร.ลป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : เวทีทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บ

LPRU News : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : เวทีทบทวนศ

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564

filler image
มร.ลป.จัดเวทีทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาเชิงพื

LPRU News : เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนระ

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2564

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations