ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้นำนักศึกษา กับงานด้านกิจการนักศึกษา และงานประกันคุณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาของคณะ เข้าร

  เผนแพร่วันที่   13 มีนาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

LPRU NEWs : (8 มี.ค.60) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกาชาดจังหวัดลำปาง รับบริจาคโลหิต ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยา

  เผนแพร่วันที่   8 มีนาคม 2560


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 1 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

  เผนแพร่วันที่   6 มีนาคม 2560


filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬา อพร.สัมพันธ์ 59” ณ มทร.ล้านนา ล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬา อพร.สัมพันธ์ 59” ณ มทร.ล้านนา ลำปาง เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดลำปาง ที่โรง

  เผนแพร่วันที่   6 มีนาคม 2560


filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ก่อนเดินทางศึกษาต่อมหาวิทยาลัยครูชนช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ก่อนเดินทางศึกษาต่อมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่ห้องประชุมชั้น10 อาคารโอฬาร โรจน์หิ

  เผนแพร่วันที่   6 มีนาคม 2560พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations