ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2559 : NACE 2016”

( 29 ก.ค.59 ) ที่ห้องประชุมโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยรา

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลง MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการวิชาการ ด้านเกษตรอินทรีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลง MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการวิชาการ ด้านเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

( 28 ก.ค.59 ) รองศาสตราจารย์

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เช้า

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม “การจัดการความรู้ดีเด่น ( KM Award )” ประจำปีการศึกษา 2559

( 27 กรกฏาคม 2559 ) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “การจัดการความรู้ดีเด่น ( KM Award )” มหาวิทยาลัย

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 1

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2569 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559


filler image
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2559

( 24 ก.ค.59 )

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานในพิธีการประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง

  เผนแพร่วันที่   11 สิงหาคม 2559


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations