ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิก ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาลำปาง

LPRU NEWs : (22 เมษายน 2560) ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมมอบรางวัลในกิจกร

  เผนแพร่วันที่   22 มีนาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดเสวนา “สังคม ชุมชนกับ กฟผ.แม่เมาะจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

LPRU NEWs : (22 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเป

  เผนแพร่วันที่   22 มีนาคม 2560


filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง มอบเกียรติบัตรคณะทำงานหลัก การประกวดกล้วยไม้ งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 “เอื้อง

อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง มอบเกียรติบัตรคณะทำงานหลัก การประกวดกล้วยไม้ งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 “เอื้องเหนือบาน ณ ราชภัฏลำาง”

LPRU NEWs : (14 มี.ค.60) ที่ลานประกวดกล้วยไม้น

  เผนแพร่วันที่   14 มีนาคม 2560


filler image
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปางคนใหม่พร้อมทีมบริหารชุดใหม่ เข้าแนะนำทีมบริหารชุดใหม่กับอธิ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปางคนใหม่พร้อมทีมบริหารชุดใหม่ เข้าแนะนำทีมบริหารชุดใหม่กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs : (13 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมโอ

  เผนแพร่วันที่   14 มีนาคม 2560

filler image
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมชมนิทรรศการคนลำปางไม่ทิ้งกัน และนิทรรศการในงานราชภัฏลำปางครั้งที่ 5 เอื

LPRU NEWs : (11 มีนาคม 2560) นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมชมนิทรรศการคนลำปางไม่ทิ้งกัน และนิทรรศการในงานราชภัฏลำปางครั้งที่ 5 เอื้องเหนือบาน ณ ราชภัฏลำปาง บริเ

  เผนแพร่วันที่   14 มีนาคม 2560


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาล

LPRU NEWs : (11 มีนาคม 2560) เมื่อเวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราช

  เผนแพร่วันที่   14 มีนาคม 2560

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations