ทั้งหมด 1080 รายการ


filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลการประกวดดาวเดือน ดาวเทียมเดือนเทียม "สวนดุสิตเกมส์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการเข้าร่วมการประกวดดาว-เดือน ดาวเทียม-เดือนเทียม การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 "สวนดุสิตเ

  เผนแพร่วันที่   30 มีนาคม 2561


filler image
เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์ลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 11 "ลีลาวดีนิติศาสตร์เกมส์"

เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์ลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 11 "ลีลาวดีนิติศาสตร์เกมส์"

LPRU NEWs: (28 มี.ค. 61) สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ

  เผนแพร่วันที่   28 มีนาคม 2561

filler image
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬานิติศาสตร์ลูกรพีภาคเหนือ ครั

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมชมเชียร์การแข่งขันกีฬานิติศาสตร์ลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 11

LPRU NEWs: (28 มี.ค. 61) ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

  เผนแพร่วันที่   28 มีนาคม 2561


filler image
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการโครงการ “ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางราชกา

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการโครงการ “ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางราชการ”

LPRU NEWs: (26 มี.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธาร

  เผนแพร่วันที่   26 มีนาคม 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคอาเซียน

LPRU NEWs: (24 มี.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ

  เผนแพร่วันที่   24 มีนาคม 2561

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร จัดอบรมอาสาสมัครจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจราจรให้กับอาสาสมัครจราจร รุ่นที่ 1

LPRU NEWs: (23 มี.ค. 61) พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา ผู้กับ

  เผนแพร่วันที่   23 มีนาคม 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] 61 [62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations