ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
สวพ. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ในยุค

LPRU News : เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S-T) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  เผนแพร่วันที่   17 พฤษภาคม 2564filler image
มร.ลป. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA และดำเนินการอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

LPRU News : เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนว

  เผนแพร่วันที่   17 พฤษภาคม 2564พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations