ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มร.ลป. ประชุมคณะ อว. ส่วนหน้า และคณะผู้จัดการตำบล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

LPRU News: เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุม คณะ อว. ส่วนหน้าและผู้จัดการตำบล ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต

  เผนแพร่วันที่   14 มกราคม 2564filler image
มร.ลป. ร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

LPRU News : เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ เข้าร่วมก

  เผนแพร่วันที่   8 มกราคม 2564


filler image
มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

LPRU News : เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ใ

  เผนแพร่วันที่   4 มกราคม 2564

filler image
อธิการบดี มร.ลป. มอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขตภาคเหนือ

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562

  เผนแพร่วันที่   4 มกราคม 2564

filler image
มร.ลป.ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของการใช้รถใช้ถนนสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

LPRU News : ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของการใช้รถใช้ถนนสาธารณะและ

  เผนแพร่วันที่   4 มกราคม 2564พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations