ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ฯ

( 21 ก.ย.59 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำลอง คำบุญชู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ใน

  เผนแพร่วันที่   21 กันยายน 2559

filler image
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม “วันวัฒธรรมนาานาชาติ Halloween Day 2016”

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม “วันวัฒธรรมนาานาชาติ Halloween Day 2016” ประจำปีการศึกษา 2559

( 21 ก.ย.59 ) ที่ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

  เผนแพร่วันที่   21 กันยายน 2559

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีถวายตัวเป็น คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่59

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีถวายตัวเป็น คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

( 15 ก.ย.59 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ส

  เผนแพร่วันที่   15 กันยายน 2559


filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงดำแหน่งทางวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงดำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559

  เผนแพร่วันที่   14 กันยายน 2559
filler image
คณะสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลชุมชนฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานด้าน ICT ม.ราชภัฏลำปาง

คณะสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลชุมชนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานด้าน ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

( 6 ก.ย.59 ) ที่ห้องประชุมโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัย

  เผนแพร่วันที่   6 กันยายน 2559

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] 97 [98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations