ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
จิตอาสา มร.ลป. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

LPRU News : เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาพระราชทานสังกัดมหาวิทยาลัย

  เผนแพร่วันที่   6 สิงหาคม 2563
filler image
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสาและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

LPRU News: วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย พร้อม

  เผนแพร่วันที่   5 สิงหาคม 2563

filler image
อธิการบดี มร.ลป.ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

LPRU News: เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัชภัฏลำปาง ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

  เผนแพร่วันที่   4 สิงหาคม 2563

filler image
งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มร.ลป. ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มร.ภาคเหนือ

LPRU News: เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการเครือ

  เผนแพร่วันที่   4 สิงหาคม 2563


filler image
คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป.ร่วมกับอบต.บ้านร้อง อ.งาว จัดมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก

LPRU News: เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดมหกรรมพัฒนาคุณภาพ

  เผนแพร่วันที่   1 สิงหาคม 2563

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 51 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations