ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดาราศาสตร์สัญจร ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 25

LPRU News : อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางศรีพรรณ มาปลูก หัวหน้าสำนักงานคณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  เผนแพร่วันที่   19 ตุลาคม 2563filler image
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะจา

LPRU News: เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระบรมราชว

  เผนแพร่วันที่   15 ตุลาคม 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

LPRU News : เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางสาวหอมนวล ศ

  เผนแพร่วันที่   13 ตุลาคม 2563

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations