ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บน

LPRU News : ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจารย์กนกอร ศิริฐิติ อาจารย์ ดร.ปัณณทัต กัล

  เผนแพร่วันที่   12 ตุลาคม 2563filler image
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดการแสดงดนตรี 20 Century Concert By Sound Music

LPRU News : เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 20 Century Concert By Sound Music การแสดงผลงานทาง

  เผนแพร่วันที่   12 ตุลาคม 2563

filler image
งานประกันคุณภาพ มร.ลป. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย

LPRU News : ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น

  เผนแพร่วันที่   8 ตุลาคม 2563


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations