สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้าน
22 พฤษภาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 6765 ครั้ง  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา "อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย"

LPRU NEWs: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา "อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย" ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 2) อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations