ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

LPRU NEWs: (10 ก.ค. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยา

  เผนแพร่วันที่   10 กรกฏาคม 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะศึกษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

LPRU NEWs: (6 ก.ค. 61) รองศาสตราจา

  เผนแพร่วันที่   6 กรกฏาคม 2561

filler image
รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีปิดราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" ปีการศึกษา 2561 ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจร

LP

  เผนแพร่วันที่   4 กรกฏาคม 2561

filler image
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง "มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

LPRU NEWs: กองพัฒนานักศึกษา

  เผนแพร่วันที่   4 กรกฏาคม 2561

filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้ได้ทุน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้ทุนงบแผ่นดินและทุนภายนอก" ภายใต้โครงการเวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการวิ

  เผนแพร่วันที่   4 กรกฏาคม 2561filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร"

LPRU NEWs: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี

  เผนแพร่วันที่   28 มิถุนายน 2561

filler image
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University for Nationalities

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University for Nationalities

LPRU NEWs: (26 มิ.ย. 61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาว

  เผนแพร่วันที่   26 มิถุนายน 2561

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 56 [57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations