มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการทดสอบวิชาเอก วิชาวัดแววความเป็นครูฯ
19 พฤษภาคม 2561  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการทดสอบวิชาเอก วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาพื้นฐานทางวิชาการ วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ วิชาปฏิบัติดนตรี-ศิลปะและการออกแบบ ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

LPRU NEWs: (19 พ.ค. 61) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการทดสอบวิชาเอก วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาพื้นฐานทางวิชาการ วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ วิชาปฏิบัติดนตรี-ศิลปะและการออกแบบ ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ: ศศธร เครือนันตา, นเรศ บัวลวย ข่าว: นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations