ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
ผลประกวดการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 เอื้องเหนือบาน ณ ราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs : (10 มี.ค.60) ผลการการแขงขันประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้น ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 “เอื้องเหนือบาน ณ ราชภัฏลำปาง” โดยมีการแข่งขันเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริ

  เผนแพร่วันที่   14 มีนาคม 2560

filler image
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ รุ่น8

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ รุ่นที่ 8 ระยะเวลาในการฝึกงาน 9 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 “ห

  เผนแพร่วันที่   14 มีนาคม 2560

filler image
ผลการประกวดกล้วยไม้นานาพันธุ์จากภูมิภาคอาเซียน ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 “เอื้องเหนือบาน ณ ราชภัฏลำป

LPRU NEWs : (10 มี.ค.60) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดกล้วยไม้นานาพันธุ์จากภูมิภาคอาเซียน ในงานเกษ

  เผนแพร่วันที่   13 มีนาคม 2560

filler image
เสวนาทิศทางการพัฒนาเกษตร Thailand 4.0 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานอาชีพเกษตรทางเลือก

เสวนาทิศทางการพัฒนาเกษตร Thailand 4.0 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานอาชีพเกษตรทางเลือก ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 เอื้องเหนือบาน ณ ราชภัฏลำปาง

LPRU NEWs : (10 มี.ค.60) ที่ห้

  เผนแพร่วันที่   13 มีนาคม 2560filler image
อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นพยานสอง MOU ความร่วมมือทางการค้าและการส่งเสริมสินค้าเกษตร

LPRU NEWs : (8 มี.ค.60) ที่ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นพยานการลงนามความร่

  เผนแพร่วันที่   13 มีนาคม 2560


filler image
เริ่มแล้วการประกวดจัดสวนถาดแบบชื้น และการประกวดกล้วยไม้ ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 เอื้องเหนือบาน ณ ร

LPRU NEWs : (8 มี.ค.60) ที่บริเวณอาคารโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมก

  เผนแพร่วันที่   13 มีนาคม 2560


พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations