ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
องค์การบริหารนักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรมราชภัฏร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่ง

LPRU News : องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมราชภัฏร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาก

  เผนแพร่วันที่   2 ธันวาคม 2563

filler image
มร.ลป.รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6” ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพ

LPRU News : เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยกา

  เผนแพร่วันที่   2 ธันวาคม 2563


filler image
คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จัดการประชุมเตรียมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ

LPRU News: เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยร

  เผนแพร่วันที่   2 ธันวาคม 2563


filler image
อว. เดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์

LPRU New : เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก เข้าร่วมเปิดงาน พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โรงแรมเดอะ สุ

  เผนแพร่วันที่   1 ธันวาคม 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมงานประเพณี "งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2563"

LPRU News : เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางโสมลักษณ์ กูล

  เผนแพร่วันที่   1 ธันวาคม 2563
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 32 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations