ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

LPRU NEWS : (23 พ.ค.60) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 256

  เผนแพร่วันที่   23 พฤษภาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยลำปาง ปี 60-64 ให้สอดรับ Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ให้สอดรับกับ Thailand 4.0

LPRU NEWs : (20 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมส

  เผนแพร่วันที่   20 พฤษภาคม 2560

filler image
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมสัมมนาผู้บริหารเพื่อแลกแปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมสัมมนาผู้บริหารเพื่อแลกแปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตามโครงการประชุมสัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2560 - 2

  เผนแพร่วันที่   19 พฤษภาคม 2560


filler image
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

  เผนแพร่วันที่   16 พฤษภาคม 2560
filler image
ม.ราชภัฏลำปาง หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยจีนและมาเลเซีย

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับ Chongqing College of Electronic Technology สาธารณรัฐประชาชนจีนและ Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPS

  เผนแพร่วันที่   9 พฤษภาคม 2560

filler image
ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมติดตามความก้าวหน้าพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนลำปางตอนใต้ พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนลำปางตอนใต้ พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนกรกฏาคม 2560 นี้

  เผนแพร่วันที่   4 พฤษภาคม 2560

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations