ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
คณะครุศาสตร์จับมือ สวพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สร้างความเข้าใจการทำวิจัยกับจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

LPRU News : ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบั

  เผนแพร่วันที่   27 ตุลาคม 2563

filler image
สวพ. ม.ราชภัฏลำปาง เป็นตัวแทนกลุ่มภาคเหนือร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย ม.ราชภัฏทั่วปร

LPRU News : ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานป

  เผนแพร่วันที่   24 ตุลาคม 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

LPRU News : เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึ

  เผนแพร่วันที่   24 ตุลาคม 2563

filler image
มร.ลป. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมชี้แจงแนวทาง

  เผนแพร่วันที่   22 ตุลาคม 2563


filler image
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร

LPRU News: เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.ดรปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อ

  เผนแพร่วันที่   22 ตุลาคม 2563

filler image
คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสัญจร ณ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ จังหวัด

LPRU News : เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 42 คนร่วมจัดกิจกรรมก

  เผนแพร่วันที่   21 ตุลาคม 2563


filler image
มร.ลป.จัดประชุมการนำเสนอวิสัยทัศน์ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มร.ลป. จัดประชุมการนำเสนอวิสัยทัศน์ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร LPRU News: เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มร.ลป. ได้จัดประชุมการ นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริห

  เผนแพร่วันที่   21 ตุลาคม 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุล

LPRU News : นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกใน

  เผนแพร่วันที่   21 ตุลาคม 2563

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations