ทั้งหมด 1080 รายการ
filler image
มร.ลป. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจัง

LPRU News : รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับฟังการบรรรยายพิเศษจากนายสิ

  เผนแพร่วันที่   14 กันยายน 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจัง

LPRU News : รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับฟังการบรรรยายพิเศษจากนายสิ

  เผนแพร่วันที่   14 กันยายน 2563

filler image
งานวิเทศสัมพันธ์และงานนักศึกษานานาชาติ มร.ลป. ประชุมออนไลน์ แนะนำหลักสูตรเตรียมพร้อมการเรียนการสอน

LPRU News: เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 งานวิเทศสัมพันธ์และงานนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสาขาวิ

  เผนแพร่วันที่   14 กันยายน 2563
filler image
มร.ลป. และ สวสก. ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.อว. ด้วยรถไฟสายประวัติศาสตร์ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่

LPRU News: เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

  เผนแพร่วันที่   10 กันยายน 2563
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 44 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations