ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
อธิการบดี พร้อมผู้ทรงสภาฯ มร.ลป. ร่วมสัมมนา "พลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพ

LPRU News: เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  เผนแพร่วันที่   17 กันยายน 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมโครงการอบรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาป

LPRU News : เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายอัครวินท์ พิมล นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายนัชมินทร์ ตันเรื

  เผนแพร่วันที่   17 กันยายน 2563

filler image
มร.ลป.ต้อนรับ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อว. หารือความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและต่อยอดงานวิจัย

LPRU News: เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับคณะและสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับนางสาว

  เผนแพร่วันที่   16 กันยายน 2563

filler image
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดฉายภาพยนตร์ “Because of…love เพราะ

LPRU News : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดฉายภาพยนตร์ เรื่อง “Because of…love เพราะว่า...รัก” รอบปฐมฤกษ์ และรอบสื่อมวลชน ได้รับเกียรติจาก ผ

  เผนแพร่วันที่   16 กันยายน 2563

filler image
ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. ร่วมแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง

LPRU News : ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยร

  เผนแพร่วันที่   16 กันยายน 2563

filler image
มร.ลป. ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเชิงพื้นที่ พร้อมผลักดันให้วอแก้วเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจั

LPRU News : เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเชิงพื้นที่ของตำบลวอแก้ว ณ อบต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โด

  เผนแพร่วันที่   15 กันยายน 2563


filler image
สวพ. มร.ลป. จัดการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามโครงการ อว.จ้างงาน

LPRU News : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏลำปาง จัดการประชุมผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID

  เผนแพร่วันที่   14 กันยายน 2563

filler image
มร.ลป. ร่วมกับ สสส. จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นวาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที

LPRU News: เมื่อระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนพื้นที่จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์และคณ

  เผนแพร่วันที่   14 กันยายน 2563

พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] 43 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations