ทั้งหมด 1080 รายการfiller image
สวพ. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริม และยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็นนักวิจัยเชิงพื้น

LPRU News : เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 รศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริม และยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็นนักวิจัยเชิ

  เผนแพร่วันที่   17 สิงหาคม 2563


filler image
กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัย "เพาะพันธุ์กล้าก

LPRU News : ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัย "เพาะพันธุ์กล้ากาส

  เผนแพร่วันที่   16 สิงหาคม 2563

filler image
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2

LPRU News : เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที

  เผนแพร่วันที่   16 สิงหาคม 2563
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] 49 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations