ทั้งหมด 1080 รายการ

filler image
มร.ลป. จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

LPRU News : เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

  เผนแพร่วันที่   7 ตุลาคม 2563

filler image
มร.ลป. ประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการจากหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อกา

  เผนแพร่วันที่   7 ตุลาคม 2563

filler image
อธิการบดี มร.ลป. ให้การต้อนรับผู้แทนตัวแทนรับนศ. ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกของมร.ลป.

LPRU News : เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับนายณภัทร เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ และ MissHuang Wen Xin นักศึกษาระดับปริ

  เผนแพร่วันที่   6 ตุลาคม 2563filler image
คณะนักวิจัย มร.ลป. เดินหน้าหาความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนงานวิจัย บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง

LPRU News : เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรศ.ธิติมา คุณยศย

  เผนแพร่วันที่   5 ตุลาคม 2563
พบทั้งหมด 1080 รายการ : : รวมทั้งหมด : 108 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 [41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Follow Public Relations